Współpraca – Huta Stali Jakościowych Spółka Akcyjna (HSJ S.A.)

www.hsjsa.pl

 

Huta Stali Jakościowych Spółka Akcyjna (HSJ S.A.) utworzona została w wyniku procesu przekształceń organizacyjno – własnościowych i wchodzi w skład polskiej grupy kapitałowej COGNOR S.A., kontynuując 75-letnią tradycję produkcji stali jakościowych oraz wyrobów walcowanych.

HSJ S.A. produkuje w ciągu roku ok. 250 różnych gatunków stali i ich odmian odlewanych na urządzeniu do ciągłego odlewania (COS)  i we wlewnice. Udział stali odlewanej na urządzeniu COS wynosi ok 95%.  Stal odlewana na COS stanowi głównie wsad przeznaczony na wyroby długie: kęsy kwadratowe, kęsiska kwadratowe, pręty okrągłe oraz blachy arkuszowe.

Pełna baza gatunkowo-wymiarowa produktów zawierająca wlewki z COS, wlewki odlewane we wlewnice, wyroby długie oraz płaskie obejmuje ok. 11000 pozycji.

Huta realizuje dostawy w kraju i zagranicą dla branży motoryzacyjnej, wydobywczej, budownictwa, maszynowej oraz obronnej.

Wysoką jakość wyrobów potwierdzają liczne certyfikaty i uznania wiodących Towarzystw Klasyfikacyjnych w zakresie procedur stosowanych przy produkcji i odbiorze produkcji stali, półwyrobów i prętów.

HSJ S.A. wprowadziła i stosuje zintegrowany system zarządzania jakością oraz środowiskiem pracy spełniający wymagania normy ISO 9001:2008.

Oferta HSJ:

Wyroby długie:

Wyroby płaskie: