Współpraca – Ferrostal Łabędy Sp. z o.o.

 

www.ferrostal.com.pl

 

Ferrostal Łabędy Sp. z o.o. to firma założona w 1993 roku, kontynuująca ponad stuletnią tradycję hutnictwa stali w mieście Gliwice.

Długoletnie doświadczenie w branży hutniczej, świetnie wyszkolony personel oraz nowoczesne wyposażenie techniczne sprawiają, że Ferrostal jest zakładem produkującym stale o najwyższych parametrach jakościowych, potwierdzonych szeregiem branżowych certyfikatów.

Podstawowym produktem są stale we wlewkach o przekroju kwadratowym, prostokątnym i okrągłym ze stali węglowych, niskostopowych oraz stali z mikrododatkami. Zaawansowana technologia, efektywność kosztowa, jak również elastyczność procesowa pozwala nam na produkcję bardzo szerokiego wachlarza gatunków stali w krótkich seriach.

Wyroby z oferty huty znajdują zastosowanie między innymi w segmencie motoryzacyjnym, wydobywczym produkcji rur i wyrobów kutych. Znacząca część wytwarzanej przez Ferrostal stali podlega dalszemu przetworzeniu na produkty finalne w naszej walcowni, na którą składają się trzy linie walcownicze produkujące szeroki asortyment wyrobów długich, gorącowalcowanych. Posiadane wyposażenie techniczne oraz właściwa organizacja produkcji pozwalają nam na osiąganie bardzo dobrej jakości wyrobów oraz sprawną obsługę klientów, zarówno w odniesieniu do małych, jak i dużych zamówień. Walcownia korzysta w całości ze wsadu stalowni Ferrostalu, co gwarantuje najwyższą jakość produktu.

Huta posiada unikalną technologię walcowania nawrotnego, która umożliwia osiąganie struktury materiału o wyjątkowych parametrach wytrzymałościowych. Pozwala to na specjalizację w produkcji prętów płaskich i okrągłych z przeznaczeniem do obróbki cieplnej, na wyroby konstrukcyjne jakościowe oraz stali resorowych. Laboratorium zakładowe prowadzi działalność w zakresie badań stali surowej, wyrobów stalowych, surowców i odpadów hutniczych oraz wód i ścieków.

Oferta Ferrostal Łabędy:

Wlewki

Stale

Wyroby gotowe