Grupa COGNOR

www.cognor.eu

Spółka Cognor S.A. powstała w 1991 roku zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1994 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.
 
Obecnie Spółka jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.
 
Cognor w roku 2007 zaoferował euroobligacje na międzynarodowych rynkach finansowych które aktualnie notowane są na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. Jako ich emitent posiada rating agencji Standard and Poors i Moody’s.

Grupa COGNOR prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach:

  •  Dywizja produkcyjna, reprezentowana przez oddziały: Huta Stali Jakościowych z siedzibą
     w Stalowej Woli oraz Ferrostal Łabędy z siedzibą w Gliwicach, produkujące półwyroby i wyroby hutnicze ze stali, zarówno   długie (pręty gładkie, płaskowniki, kształtowniki) jak i płaskie (blachy grube i cienkie), Walcownia Bruzdowa.
  •  Dywizja surowcowa, reprezentowana przez oddział Złomrex z siedzibą w Poraju, prowadzącą skup, przerób i sprzedaż   złomów stali i metali nieżelaznych do podmiotów produkcyjnych Grupy oraz klientów zewnętrznych.