Tania stal z Chin spowodowała załamanie rynku złomu
03-11-2015 07:29
 
Napływ taniej stali z Chin, a także niskie ceny surowców zmniejszyły zapotrzebowanie na złom i doprowadziły do obniżki cen. Huty coraz częściej kupują złom za granicą. Branża złomowa apeluje o solidarność i kupowanie polskiego surowca. – Złom zawsze znajdzie drogę do najlepszej ceny – ripostują hutnicy.
Branża złomowa w Polsce przeżywa trudny okres. Import surowca z zagranicy opłaca się bardziej niż zakup złomu w Polsce,
a eksport polskiego złomu również jest nieopłacalny. Poziom cen załamał się, choć utrzymuje się zapotrzebowanie na wyroby stalowe. – To jest kwestia dostosowania cen złomu do rynku globalnego, do surowca, który napływa do Polski z rynków wschodnich, często w cenach dumpingowych – uważa Waldemar Marek, Prezes Zarządu ZŁOMREX METAL.
 
Źródło: http://hutnictwo.wnp.pl/tania-stal-z-chin-spowodowala-zalamanie-rynku-zlomu,260560_1_0_0.html 

Globalizacja branży złomowej

Huty coraz częściej kupują złom za granicą. Złomiarze apelują o solidarność oraz kupowanie polskiego surowca. – „Złom zawsze znajdzie drogę do najlepszej ceny” – ripostują hutnicy.

Branża hutnicza wykazuje, że w przeciwieństwie do załamania cen złomu z okresu światowego kryzysu, aktualnie utrzymuje się popyt na wyroby stalowe, zatem branża złomowa musi po prostu zrewidować założenia biznesowe.

(…)Podaż oraz popyt, nie cena

W przeciwieństwie do kryzysu światowego z 2009 roku, którego wynikiem było chwilowe załamanie produkcji stali, przy bieżącym załamaniu cen złomu w Polsce, wciąż jest zapotrzebowanie na wyroby stalowe. – „To jest kwestia dostosowania cen złomu do rynku globalnego, do surowca, który napływa do Polski z rynków wschodnich, często w cenach dumpingowych” – uważa Waldemar Marek, Prezes Zarządu ZŁOMREX METAL.

Złom, który dopływa nie jest tańszy od krajowego

Huty przekonują, że prócz niższych cen złomu za granicą, powodem do nabywania surowca poza Polską jest także problem z jego pozyskaniem. To skłania huty do poszukiwania nowych źródeł – tłumaczył Waldemar Marek, argumentując, że jego perspektywa pozwala mu spojrzeć na obie przenikające się branże (ZŁOMREX METAL funkcjonuje w grupie COGNOR, zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali).
Prezes ZŁOMREX METAL przypomina, że polski biznes zabiegał o to, by można było importowa złom z zagranicy (jest to możliwe od 2012 roku), więc teraz nie może być tak, że „zaopatruje się on w Polsce i tylko w Polsce”.

Źródło: http://staleo.pl/z-kraju-i-ze-swiata/artykuly/1528/globalizacja-bran-y-z-omowej

Znaczący spadek cen złomu
OPUBLIKOWANY 22 LIPCA 2015 w „STOWARZYSZENIE FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW”

Wywiad z Panem Waldemarem Markiem, Prezesem Zarządu ZŁOMREX METAL. Sp. z o. o., członkiem Rady IPHGZ.

Rozmawiała Kinga Zgierska.

Jak ocenia Pan sytuację na rynku złomu stalowego w Polsce ?

Sytuacja w pierwszym półroczu 2015 r. na rynku złomu była bardzo pozytywna. Duża stabilizacja cen powodowała zrównoważoną zasadę podaży i popytu. W tym okresie firmy złomowe zanotowały duże obroty i dobre wyniki finansowe. Powodowało to, że chętnie myślano o inwestycjach w maszyny i sprzęt do przerobu i uprzydatniania złomu.
Pierwsze obawy, co do dalszych perspektyw przyniosły z początkiem lipca br. Informacje o mocnym osłabieniu rynku wyrobów stalowych; właściwie informacje o dostępności importowanych tanich kęsów i ciągle spadających cenach rudy żelaza. Cały czas notujemy wzrost udziału w produkcji stali  hut posiadających proces wielkopiecowy BOF do poziomu 61%, jest to wzrost o 4% na przestrzeni ostatnich trzech lat. W celu zachowania konkurencyjności huty tzw. elektryczne posiadające proces EAF muszą obniżać ceny złomu.
Od dłuższego czasu obowiązuje rynek konsumentów i odbiorców złomu, dostawcy muszą się dostosować do realiów rynku. Szkoda, że zakłady produkcyjne wytwarzające złom w postaci odpadu poprodukcyjnego tego nie są w stanie zrozumieć.  Główną przyczyną wysokich cen na tego typu złom jest bezpośrednia wina firm złomowych, które za wszelką cenę chcą przebić konkurencję. Zarabiają tylko zakłady wytwarzające odpad, pozostali posiadają drogi złom.

Jak kształtują się ceny złomu ?

Obecnie spodziewana jest duża obniżka cen złomu. Jest to trend ogólnie europejski. Obniżki w lipcu br. w Europie kształtują się na poziomie 15-25 euro/Mg; średnio 20 euro. W Polsce obniżki będą na poziomie 70-100 zł/Mg w zależności od klasy złomu. Przyczyną takiego zachowania jest konieczność dostosowania cen do poziomu cen europejskich i stosunkowo ograniczonym zapotrzebowaniem spowodowanym okresem urlopowo-remontowym i ograniczeniami produkcji; brak zapotrzebowania na wyroby.

Co można przewidzieć na najbliższy czas dla rynku złomowego ?

Obawiam się, że cały efekt wypracowany w pierwszym półroczu może być zniwelowany w II półroczu br. Nie ma dobrych perspektyw w najbliższym czasie. Niewykluczone są dalsze obniżki cen złomu, chociaż osobiście uważam, że w sierpniu będzie stabilizacja cenowa rynku z małą podażą, co może spowodować jakąś korektę na plus we wrześniu. Oczywiście takie ożywienie może spowodować tylko ruch na wyrobach stalowych, w przeciwnym przypadku wzrostów cen nie będzie. Do końca roku należy bardzo rozważnie i rozsądnie podchodzić do biznesu bez zbytniego ryzyka na spekulacje  cenowe z pełną kontrolą kosztów.

Czy szykują się jakieś przejęcia, zmiany własnościowe w spółkach, które mogą wpłynąć na rynek krajowy?

Nie słyszałem o jakichś spektakularnych zmianach własnościowych. Nie wiem czy są mocni gracze, którzy chcieliby zaistnieć lub
się wzmocnić na polskim ryku złomowym. Drobne zmiany cały czas są realizowane – jedni rezygnują z biznesu, inni próbują szczęścia. Nowym podmiotom życzę powodzenia, bo jest to trudny obszar działalności gospodarczej, a obowiązujące przepisy i nowe ustawy życia nie ułatwiają.

Jak wygląda obecnie handel zagraniczny złomu?

W dalszym ciągu eksport złomu jest czterokrotnie wyższy niż import i wynosi rocznie ok. 2,0 mln Mg przy imporcie na poziomie
ok. 500 tyś. Mg. Sytuacja zmienia się dynamicznie i wpływ na zachowanie ma wiele czynników: zapotrzebowanie na poszczególne klasy złomów, wykorzystywanie produktów  niszowych. W ostatnim okresie bardzo znaczącą rolę odegrał kurs walut.
Osłabło zainteresowanie handlarzy z Azji. Kryzys chiński i niestabilna sytuacja państw arabskich też wpływa na zachowanie rynku eksportowego
Należy wspomnieć, że ceny złomu szczególnie poprodukcyjnego w eksporcie są znacznie korzystniejsze niż na rynku polskim.
Dane statystyczne wskazują, że inne ceny też muszą być na tyle atrakcyjne ponieważ trend przewagi eksportu nad importem od wielu lat jest niezmienny. Główne kierunki eksportu to od lat bez zmian Niemcy (prawie 60%), Czechy (ok. 20%), Słowacja (ok. 6%), Łotwa (ok. 5%) i Indie (ok. 5%). Całość eksportu oceniana jest na poziomie ok. 2,0 mln Mg.
Import realizowany jest na poziomie ok. 500 tyś. Mg rocznie głównie z Czech (ponad 62%), Słowacji (ok. 8%), Litwy (ok. 6%),
Niemiec (ok. 5,5%) oraz Rosji (ok. 5%).

Źródło: http://fors.pl/znaczacy-spadek-cen-zlomu/

Cena rządzi złomem

01-03-2015

Huty kupują złom selekcjonowany i dyktują ceny. Zużycie rośnie, a producenci magazynują surowiec w oczekiwaniu na odwrócenie trendu.

– Złom jest zamawiany w miesięcznych kontraktach. Na 12 miesięcy było siedem obniżek cen, trzy podwyżki, a dwa razy ceny nie zmieniły się. Trend jest więc raczej spadkowy i trwa to już od kilku lat – mówi Waldemar Marek, prezes Złomrex Metal.

Na początku maja 2012 roku cena tony złomu wsadowego, kawałkowego, średniego wynosiła 1071 złotych, a w roku 2014 już tylko 930 złotych. Cena złomu wsadowego lekkiego spadła w tym czasie od 1001 złotych do 848 złotych.

Źródło: http://www.wnp.pl/artykuly/cena-rzadzi-zlomem,244938_0_0_1_0.html

Dwie dekady Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem

12-06-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem obchodzi w tym roku dwudziestolecie swego istnienia. Obok integracji środowiska izba odgrywa ważną rolę w tworzeniu przepisów,
 np. dotyczących VAT czy recyklingu.

Firmy zrzeszone w IPHGZ stanowią trzon branży złomowej w Polsce, szczególnie złomu stalowego – 48 podmiotów należących obecnie do izby obejmuje ok. 80 proc. krajowego rynku. Jako swoją podstawową misję izba uznaje „dbałość o rozwój branży złomu stalowego w oparciu o zasady uczciwej konkurencji”. – Członkowie izby opierają swą działalność na rzetelności, wiarygodności, przestrzegają zasad bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego. Prowadzą działalność w oparciu o zapisy Kodeksu Dobrych Praktyk Branży Złomowej, a także propagują idee w nim zawarte wśród swoich kontrahentów – mówi
Waldemar Marek, prezes Rady Izby. IPHGZ odegrała w związku z tym ważną rolę także w walce o wprowadzenie odwróconego naliczania VAT w handlu złomem. Tego typu przestępcze działania pojawiły się na wielką skalę najpierw właśnie w handlu złomem.

Źródło: http://hutnictwo.wnp.pl/dwie-dekady-izby-przemyslowo-handlowej-gospodarki-zlomem,227818_1_0_0.html